VMZINC & DUBOKEUR

 

DUBOkeur® roept zink van VMZINC uit tot ecologische topkeuze voor dak en gevel   

VMZINC scheert met zijn architecturale kwaliteitsoplossingen voor dak- en gevelbekleding niet enkel de hoogste toppen inzake esthetiek en technologie, maar ook inzake ecologische duurzaamheid. Zo werd VMZINC onlangs bekroond met het DUBOkeur®-label voor DUurzaam BOuwen. Het NIBE (het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie) riep het bekledingssysteem VMZ Staande naad in zink van VMZINC uit tot een van de meest milieuvriendelijke dak- en gevelbekledingsmaterialen. Het evaluatie- en quoteringssysteem van het NIBE geeft VMZ Staande naad zelfs een ecologische voorsprong op, bijvoorbeeld, dakbedekkingen in riet of keramische dakpannen en op gevelbekledingen in staal of aluminium.

 

Duurzaam bouwen met VMZINC

Om de ecologische prestaties van verschillende materialen binnen een bepaalde bouwtoepassing met elkaar te vergelijken, begint NIBE steevast met het opmaken van een LevensCyclusAnalyse (LCA). Hierbij wordt een product beoordeeld gedurende al zijn levensfasen: van de energie die nodig is om het basismateriaal te ontginnen en de energie die de bouwoplossing vergt voor zijn productie, over de levensduur van het product en de mate dat het – bijvoorbeeld door zijn isolerende eigenschappen –  bijdraagt tot de reductie van  CO2-uitstoot van gebouwen, tot en met zijn recycleerbaarheid.

De resultaten van deze diverse deelanalyses worden door het NIBE via een rekentool vertaald in zogenaamde ‘schaduwkosten’ van een product. Hoe lager de schaduwkosten, hoe duurzamer een product is.

Met schaduwkosten van € 2,56 voor de toepassing dakbedekking scoorde een dak in VMZ Staande naad – in Nederland een ‘zinken felsdak’ van VMZINC genoemd – met een dikte van 0,7 mm beter dan bijvoorbeeld rieten schroefdaken of keramische dakpannen met 75 mm overlap, twee dakbekledingsmaterialen die de DUBOkeur®-bovengrens niet eens halen.

Hetzelfde geldt voor VMZ Staande naad toegepast als gevelbekleding – in Nederland betiteld als een VMZINC-felsgevel – van 0,8 mm dik. Met schaduwkosten van € 2,48 voor de toepassing gevelbekleding neemt VMZINC een opvallende ecologische voorsprong op (alle types) staal en (alle types) aluminium.

“Dak- en gevelbekleding in VMZINC behoren vanuit milieuoverwegingen tot een van de beste productkeuzes”, licht het NIBE de DUBOkeur®-toekenning toe, “en verdienen daarom beide het DUBOkeur®-label. De belangrijkste oorzaak voor de lage milieubelasting is de lange levensduur van het materiaal. Met een verwachte levensduur tot 100 jaar gaat het langer mee dan veel van de alternatieven. Bovendien is zink een materiaal dat zeer goed te recycleren is.”  

 

Belangrijke ecologische troeven

“Als materiaal voor bouwtoepassingen heeft zink inderdaad intrinsiek al onmiskenbare ecologische troeven”, bevestigt Christophe Bissery, directeur R&D en milieutoepassingen bij VMZINC.  

“Zo is zink een natuurlijk materiaal dat niet alleen 100% recycleerbaar is, maar dat ook effectief wordt gerecycleerd. In Europa wordt zelfs 95% van het zink dat vrijkomt bij verbouwingen en sloopwerkzaamheden ingezameld en hergebruikt voor diverse toepassingen. Voor de productie van messing in metaalgieterijen onder andere, maar ook voor VMZINC-oplossingen. Primaire zinkkathodes van ons gewalst zink bevatten immers een gerecycleerde zinkgehalte van 17%.

In de tweede plaats vergt de productie van gewalst zink uit zinkerts zeer weinig energie. Veel minder dan de energie nodig is voor de productie van koper, aluminium en roestvrij staal bijvoorbeeld. Dat vertaalt zich uiteraard in minder belasting van het milieu: geen broeikasgassen en een besparing op onze energiebronnen. Bij VMZINC zijn we daarenboven overgestapt op het principe van ecodesign, een proces waarbij de negatieve milieueffecten van alle producten en oplossingen die op de markt worden gebracht, zoveel mogelijk worden beperkt. De resultaten mogen er zijn: onze jaarlijkse CO2-uitstoot is al gedaald met meer dan 1000 ton!

Maar bovenal hebben de bouwproducten van gewalst zink van VMZINC, zoals het NIBE ook aangeeft, een zeer lange levensduur in vergelijking met andere dak- of gevelbekledingsmaterialen. De corrosiesnelheid van gewalst zink van VMZINC hangt af van de luchtkwaliteit, maar bedraagt momenteel gemiddeld 1 μm/jaar. Met een dikte van 0,7 mm voor nieuwe zinkplaten en een corrosiesnelheid van 1 μm/jaar, leert een eenvoudige rekensom dat de levensduur van gewalst zink meer dan 100 jaar is. Die levensduurverwachting is in de afgelopen 50 jaar enorm toegenomen, en er wordt verwacht dat die trend zich de komende jaren zal voortzetten. Als marktleider in VMZINC-systemen voor dak en gevel zetten wij ons daar alvast dag in dag uit voor in. Want we mogen dan wel enorm dankbaar zijn dat onze inspanningen met het DUBOkeur®-label werden bekroond, we zullen zeker niet bij de pakken blijven zitten. Voor minder dan de best mogelijke architecturale, technologische en ecologische positie die zink kan innemen, gaan we bij VMZINC niet.”

 

> Download hier de DUBOKEUR-certificaten (zip file).