ContactformulierDeze gegevens zullen ons toelaten u beter te informeren over onze producten en diensten.
Indien u dit niet wenst, gelieve het vakje « wenst niet meer geïnformeerd te worden »
aan te vinken. 


 

De gegevens die tot u betrekking hebben zijn exclusief bestemd voor VM BUILDING SOLUTIONS Benelux nv. U heeft het recht deze gegevens op te vragen, aan te passen, te verbeteren of te verwijderen (wet van 8 december 1992). 

Wendt u hiervoor tot : 
VM BUILDING SOLUTIONS Benelux nv
Dienst Communicatie
Havendoklaan 12b
B-1800 Vilvoorde

of vmzinc.benelux@vmbuildingsolutions.com.